Szpital Bielański w Warszawie

Aktualnie znajdujesz się na:

Koordynator ds. dostępnosci

W Szpitalu Bielańskim zadania koordynatora ds. dostępności realizowane są przez:

Aleksandra Sosnowska

ul. Cegłowska 80

01-809 Warszawa

Tel. 22 5690 400

Kom.: 728 435 883

Mail.: aleksandra.sosnowska@bielanski.med.pl

Do zadań Koordynatora ds. dostępności należy w szczególności:

  1. Wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do świadczeń udzielanych przez Szpital Bielański im. Ks. Jerzego Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakładzie Opieki Zdrowotnej, w szczególności z uwzględnieniem dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej;
  2. Przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności, określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019r. zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
  3. Monitorowanie działań Szpitala w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
  4. Realizowanie innych obowiązków określonych przepisami.

Zadania, o których mowa powyżej Koordynator ds. Dostępności wykonuje przy pomocy pracowników Szpitala Bielańskiego.

 

Raport o zapewnieniu dostępności Szpitala Bielańskiego i Przychodni Przyszpitalnej

Metadane

Data publikacji : 26.01.2021
Data modyfikacji : 26.03.2021
Podmiot udostępniający informację:
Szpital Bielański w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Krawiec Biuro Zarządu
Osoba modyfikująca informację:
Maciej Krawiec

Opcje strony

do góry