Szpital Bielański w Warszawie
Celem fukncjonowania Szpitala Bielańskiego jest ochrona zdrowia ludności na terenie całego kraju, w szczególności mieszkańców dzielnic m.st. Warszawy: Bielany i Żoliborz oraz gmin: Izabelin i Łomianki, poprzez udzielanie świadczeń zdrowotnych stacjonarnych i ambulatoryjnych, w tym wysokospecjalistycznych, promocję zdrowia i profilaktykę oraz udział w kształceniu kadr medycznych i działalności naukowo-badawczej.

Do statutowych zadań Szpitala Bielańskiego należy w szczególności:

prowadzenie opieki stacjonarnej w dziedzinach (specjalnościach) reprezentowanych przez Szpital,
udzielanie specjalistycznych i konsultacyjnych świadczeń ambulatoryjnych,
sprawowanie podstawowej opieki zdrowotnej,
udzielanie pomocy doraźnej oraz ratownictwo medyczne,
udzielanie świadczeń z zakresu medycyny pracy,
wykonywanie badań diagnostycznych,
prowadzenie rehabilitacji i opieki pielęgnacyjnej,
orzekanie o stanie zdrowia,
promocja zdrowia i profilaktyka,
udzielanie świadczeń opiekuńczo-leczniczych,
prowadzenie kształcenia podyplomowego i ustawicznego pracowników medycznych na zasadach określonych w odrębnych przepisach
Szpital prowadzi działalność podstawową w szczególności w zakresie następujących dziedzin:

anestszjologii i intensywnej terapii, chirurgii ogólnej, chorób wewnętrznych, gastroenterologii, medycyny pracy, medycyny ratunkowej, neurologii, neonatologii, neurochirurgii, ortopedii i traumatologii, otolaryngologii, pediatrii, położnictwa i ginekologii, psychiatrii, rehabilitacji medycznej, urologii, diagnostyki laboratoryjnej, radiologii i diagnostyki obrazowej, patomorfologii.

Szpital może uczestniczyć w realizacji celów naukowych i dydaktycznych państwowych uczelni medycznych oraz prowadzeniu badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych, w tym klinicznych badań leków, w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych - na podstawie odrębnie zawieranych umów z podmiotami finansującymi te prace, w trybie i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach.

Metadane

Data publikacji : 06.12.2004
Data modyfikacji : 21.05.2019
Podmiot udostępniający informację:
Szpital Bielański w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Bela
Osoba modyfikująca informację:
Maciej Krawiec

Opcje strony

do góry