Szpital Bielański w Warszawie

Aktualnie znajdujesz się na:

Szpital Bielański pilnie zatrudni lekarza w Oddziale Neurologicznym

OGŁOSZENIE

(oferty pracy)

Szpital Bielański

im. Ks. Jerzego Popiełuszki SPZOZ

poszukuje kandydatów do pracy:

Komórka organizacyjna:

Oddział Neurologiczny;

Nazwa stanowiska:

Lekarz;

Miejsce wykonywania pracy:

Warszawa, ul. Cegłowska 80;

Opis:

  • Zatrudnimy lekarzy specjalistów neurologów, osoby w trakcie specjalizacji w zakresie neurologii lub osoby deklarujące chęć podjęcia specjalizacji w zakresie neurologii;
  • Również lekarzy neurologów do pełnienia dyżurów medycznych;
  • Forma zatrudnienia do ustalenia;
  • Warunki zatrudnienia do negocjacji.

Informacje dodatkowe:

  • Kontakt w sprawie oferty:

Sekretariat oddziału tel. 22 56 90 239

  • Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji (CV z informacjami zgodnymi z art. 221 kodeksu pracy) osobiście lub drogą pocztową do siedziby szpitala Dział Kadr i Płac lub na adres e-meil: dorota.wysocka@bielanski.med.pl ;
  • Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami;
  • Nadesłanych dokumentów nie zwracamy (oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone).

 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) informuję, iż administratorem danych jest Szpital Bielański im. Ks. Jerzego Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie (01-809), ul. Cegłowska 80.

Przedmiotowe dane osobowe są zbierane w celu niezbędnym dla realizowanych procesów rekrutacyjnych lub koniecznym do realizacji umowy. Obowiązek ich podania wynika z przepisów odpowiednio Kodeksu pracy oraz wydanych na jego podstawie aktów wykonawczych i Kodeksu cywilnego.

Metadane

Data publikacji : 21.09.2016
Data modyfikacji : 21.09.2016
Podmiot udostępniający informację:
Szpital Bielański w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Maciej Krawiec
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Krawiec Biuro Zarządu
Osoba modyfikująca informację:
Maciej Krawiec

Opcje strony

do góry