Szpital Bielański w Warszawie

http://bielanski.bip-e.pl/sbw/praca/5883,Szpital-Bielanski-zatrudni-lekarza-neonatologa.html
2022-08-20, 00:39

Szpital Bielański zatrudni lekarza neonatologa

OGŁOSZENIE

(oferta pracy)

Pracodawca:

Szpital Bielański im. Ks. Jerzego Popiełuszki SPZOZ

Nazwa stanowiska:

Lekarz neonatolog lub w trakcie specjalizacji.

Miejsce wykonywania pracy:

Warszawa, ul. Cegłowska 80.

Wymagania:

  • Czynne prawo wykonywania zawodu;
  • Tytuł specjalisty lub specjalizacja I st. lub w trakcie specjalizacji w zakresie neonatologii.

Informacje dodatkowe:

  • Forma zatrudnienia oraz wymiar godzin do uzgodnienia;
  • Osoby zainteresowane prosimy o:

przesyłanie aplikacji (CV z informacjami zgodnymi z art. 221 kodeksu pracy) osobiście lub drogą pocztową do siedziby szpitala

Dział Kadr i Płac lub na adres e-mail: dorota.wysocka@bielanski.med.pl

lub

kontakt telefoniczny z Ordynatorem Oddz. Neonatologii

dr Jacek Witwicki:  nr tel. 22 56 90 249

  • Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami;
  • Nadesłanych dokumentów nie zwracamy (oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone)

 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z  2014 r., poz. 1182, z późn. zm.) informuję, iż administratorem danych jest Szpital Bielański im. Ks. Jerzego Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie (01-809), ul. Cegłowska 80.

Przedmiotowe dane osobowe są zbierane w celu niezbędnym dla realizowanych procesów rekrutacyjnych. Obowiązek ich podania wynika z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j Dz. U. z 2014 r., poz. 1502, z późn zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Metadane

Data publikacji : 08.06.2016
Data modyfikacji : 08.06.2016
Podmiot udostępniający informację:
Szpital Bielański w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Maciej Krawiec
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Krawiec Biuro Zarządu
Osoba modyfikująca informację:
Maciej Krawiec

Opcje strony