Szpital Bielański w Warszawie

Aktualnie znajdujesz się na:

Szpital Bielański zatrudni Lekarza st.asystenta (anestezjologa);

OGŁOSZENIE

(oferta pracy)

Nazwa stanowiska:

Lekarz st.asystent (anestezjolog);

Miejsce wykonywania pracy:

Warszawa, ul. Cegłowska 80;

Wymagania:

  1. Czynne prawo wykonywania zawodu;
  2. Tytuł specjalisty lub specjalizacja Ist. w zakresie anestezjologii;
  3. Dyspozycyjność co najmniej w wymiarze odpowiadającym liczbie godzin z 0,25 etatu
    (w przesyłanej ofercie proszę zadeklarować minimalną ilość przepracowanych godzin, w tym w soboty, niedziele i święta)

Informacje dodatkowe:

  • Forma zatrudnienia oraz wymiar godzin do uzgodnienia;
  • Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji (CV z informacjami zgodnymi z art. 221 kodeksu pracy) osobiście lub drogą pocztową do siedziby szpitala Dział Kadr i Płac lub na adres e-mail: dorota.wysocka@bielanski.med.pl

lub

kontakt telefoniczny z Ordynator Oddz. Anestezjologii i Intens. Terapii
dr Elżbietą Baum:  nr tel. 22 56 90 415

  • Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami;
  • Nadesłanych dokumentów nie zwracamy (oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone)

 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z  2014 r., poz. 1182, z późn. zm.) informuję, iż administratorem danych jest Szpital Bielański im. Ks. Jerzego Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie (01-809), ul. Cegłowska 80.

Przedmiotowe dane osobowe są zbierane w celu niezbędnym dla realizowanych procesów rekrutacyjnych. Obowiązek ich podania wynika z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j Dz. U. z 2014 r., poz. 1502, z późn zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania

Metadane

Data publikacji : 28.04.2016
Podmiot udostępniający informację:
Szpital Bielański w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Maciej Krawiec
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Krawiec Biuro Zarządu

Opcje strony

do góry