Szpital Bielański w Warszawie

(wyciąg z Regulaminu Organizacyjnego Szpitala Bielańskiego)


Paragraf 18

1. Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych odpowiada za prawidłowe prowadzenie działalności ekonomiczno-finansowej, administracyjnej i gospodarczej oraz sprawy z tym związane.

2. Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych przygotowuje we współpracy z Główną Księgową projekt rocznego planu finansowego Szpitala i rocznego sprawozdania z realizacji planu finansowego oraz koordynuje realizację planu finansowego.

3. Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych odpowiada m. in. za:
- całokształt spraw związanych z zamówieniami publicznymi realizowanymi przez Szpital w zakresie dostaw oraz wykonywania usług z wyjątkiem robót budowlanych oraz dostaw i usług im towarzyszących realizowanych przez Sekcję Remontowo-Budowlaną,
- działalność gospodarczą prowadzoną przez Szpital,
- prowadzenie spraw związanych ze zbyciem środka trwałego oraz zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego,
- prowadzenie spraw związanych z uzyskiwaniem przez Szpital kredytów bankowych,
- nadzór i organizację zabezpieczenia mienia Szpitala,
- informatyzację Szpitala,
- wycenę procedur medycznych i rozliczenia wewnętrzne,
- żywienie chorych.

4. Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych wspólnie z Główną Księgową podpisuje w imieniu Szpitala umowy:
- w zakresie dostaw i wykonywania usług, z wyjątkiem towarzyszących robotom budowlanym dostawom i usługom realizowanym
przez Sekcję Remontowo-Budowlaną, do wartości 30000 EURO,
- najmu pomieszczeń, dzierżawy sprzętu i aparatury, a także darowizny wyposażenia i środków finansowych na rzecz Szpitala do
wartości 30000 EURO,
- użyczenia Szpitalowi sprzętu i aparatury.

5. Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych samodzielnie podpisuje umowy pożyczek i innych świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

6. Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych nadzoruje jednostki i komórki organizacyjne oraz samodzielne stanowiska pracy wchodzące w skład pionu działalności administracyjno-ekonomicznej.

Metadane

Data publikacji : 02.03.2005
Podmiot udostępniający informację:
Szpital Bielański w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Bela

Opcje strony

do góry