Szpital Bielański w Warszawie
(wyciąg z Regulaminu Organizacyjnego Szpitala Bielańskiego)1. Do obowiązków Zastępcy Dyrektora ds. Klinicznych należy w szczególności:

• Współpraca z ośrodkami naukowo-badawczymi w zakresie badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.
• Nadzór i monitorowanie umów udostępnienia oddziałów klinicznych państwowym uczelniom medycznym i uczelniom prowadzącym działalność dydaktyczną
i badawczą w dziedzinie nauk medycznych lub pokrewnych w powiązaniu
z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.
• Organizowanie i nadzór nad szkoleniami wyższego personelu medycznego.
• Merytoryczna ocena projektów umów na wykonywanie badań klinicznych
w Szpitalu Bielańskim.
• Nadzór, tworzenie i aktualizacja strony internetowej Szpitala Bielańskiego po akceptacji Dyrektora Szpitala, ze szczególnym uwzględnieniem dorobku naukowo-badawczego Szpitala.


2. Zastępcę Dyrektora ds. Klinicznych podczas nieobecności zastępuje Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa.

Metadane

Data publikacji : 19.06.2006
Podmiot udostępniający informację:
Szpital Bielański w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Bela

Opcje strony

do góry