Biuletyn Informacji Publicznej Szpital Bielański zatrudni lekarza neonatologa - PRACA - Szpital Bielański w Warszawie

Szpital Bielański w Warszawie
Ostatnia aktualizacja strony: 11.06.2021, 14:50

PRACA

Szpital Bielański zatrudni lekarza neonatologa

OGŁOSZENIE

(oferta pracy)

Pracodawca:

Szpital Bielański im. Ks. Jerzego Popiełuszki SPZOZ

Nazwa stanowiska:

Lekarz neonatolog lub w trakcie specjalizacji.

Miejsce wykonywania pracy:

Warszawa, ul. Cegłowska 80.

Wymagania:

  • Czynne prawo wykonywania zawodu;
  • Tytuł specjalisty lub specjalizacja I st. lub w trakcie specjalizacji w zakresie neonatologii.

Informacje dodatkowe:

  • Forma zatrudnienia oraz wymiar godzin do uzgodnienia;
  • Osoby zainteresowane prosimy o:

przesyłanie aplikacji (CV z informacjami zgodnymi z art. 221 kodeksu pracy) osobiście lub drogą pocztową do siedziby szpitala

Dział Kadr i Płac lub na adres e-mail: dorota.wysocka@bielanski.med.pl

lub

kontakt telefoniczny z Ordynatorem Oddz. Neonatologii

dr Jacek Witwicki:  nr tel. 22 56 90 249

  • Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami;
  • Nadesłanych dokumentów nie zwracamy (oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone)

 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z  2014 r., poz. 1182, z późn. zm.) informuję, iż administratorem danych jest Szpital Bielański im. Ks. Jerzego Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie (01-809), ul. Cegłowska 80.

Przedmiotowe dane osobowe są zbierane w celu niezbędnym dla realizowanych procesów rekrutacyjnych. Obowiązek ich podania wynika z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j Dz. U. z 2014 r., poz. 1502, z późn zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Metadane

Data publikacji 08.06.2016
Data modyfikacji 08.06.2016
Podmiot udostępniający informację:
Szpital Bielański w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Maciej Krawiec
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Krawiec Biuro Zarządu
Osoba modyfikująca informację:
Maciej Krawiec
©1998-2021 Szpital Bielański w Warszawie. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL