Biuletyn Informacji Publicznej Szpital Bielański zatrudni lekarza w Oddziale Gastroenterologicznym - PRACA - Szpital Bielański w Warszawie

Szpital Bielański w Warszawie
Ostatnia aktualizacja strony: 11.06.2021, 14:50

PRACA

Szpital Bielański zatrudni lekarza w Oddziale Gastroenterologicznym

Szpital Bielański

im. Ks. Jerzego Popiełuszki

SPZOZ

poszukuje kandydatów do pracy:

Komórka organizacyjna:

Oddział Gastroenterologii.

Nazwa stanowiska:

Lekarz.

Miejsce wykonywania pracy:

Warszawa, ul. Cegłowska 80.

Opis:

  • Zatrudnimy lekarzy specjalistów gastroenterologii, specjalistów chorób wewnętrznych oraz osoby chcące się specjalizować w zakresie gastroenterologii lub chorób wewnętrznych;
  • Również lekarzy gastroenterologów do pełnienia dyżurów medycznych;
  • Forma zatrudnienia do ustalenia.

Informacje dodatkowe:

  • Kontakt w sprawie oferty:

Sekretariat oddziału tel. 22 56 90 171;

  • Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji (CV z informacjami zgodnymi z art. 221 kodeksu pracy) osobiście lub drogą pocztową do siedziby szpitala Dział Kadr i Płac lub na adres e-meil: dorota.wysocka@bielanski.med.pl
  • Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami; nadesłanych dokumentów nie zwracamy (oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone).

 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z  2014 r., poz. 1182, z późn. zm.) informuję, iż administratorem danych jest Szpital Bielański im. Ks. Jerzego Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie (01-809), ul. Cegłowska 80.

Przedmiotowe dane osobowe są zbierane w celu niezbędnym dla realizowanych procesów rekrutacyjnych. Obowiązek ich podania wynika z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j Dz. U. z 2014 r., poz. 1502, z późn zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 

Metadane

Data publikacji 28.01.2016
Data modyfikacji 28.01.2016
Podmiot udostępniający informację:
Szpital Bielański w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Maciej Krawiec
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Krawiec Biuro Zarządu
Osoba modyfikująca informację:
Maciej Krawiec
©1998-2021 Szpital Bielański w Warszawie. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL